Úvod

Obsah

Úvod
Predslov
Obsah
O tejto stránke
Dodatky
Blesky
Prehľad značiek
Vzor príkazu "B"
Otázky A
A.1 Pojmy
A.2 Typy ochrán
A.2.1 Ochrana neživých častí
A.2.1.1 Ochrana odpojením
A.2.1.1a Ochranné prvky
A.2.1.1b Typy sietí
A.2.1.2 Iné ochrany
A.2.2 Ochrana živých častí
A.2.3 Ochrana malým napätím
A.3 Zhrnutie
A.4 Testové otázky
Otázky B
B.1 Skúšanie ochrany v sieti TN
B.2 Skúšanie ochrany v sieti TT
B.3 Overenie činnosti napäťového chrániča
B.4 Overenie činnosti prúdového chrániča
B.5 Meranie odporu uzemnenia
B.6 Testové otázky
Otázky C
C.1 Činnosť na elektrických zariadeniach
C.2 Triedy ochrán
C.3 Uzemňovanie
C.4 Označovanie svoriek elektrických predmetov
C.5 Technické opatrenia
C.6 Bezpečnostné značky
C.7 Označovanie vodičov farbami alebo číslicami
C.8 Protipožiarna ochrana
C.9 Zhrnutie
C.10 Testové otázky
Otázky D
D.1 Pôsobenie elektrického prúdu
D.2 Úraz elektrinou
D.3 Prvá pomoc
D.4 Zhrnutie
D.5 Testové otázky
Normalizácia E
E.1 Vyhláška č. 718/02 Z.z.
E.1.1 Technické zariadenia
E.1.2 Odborná spôsobilosť
E.2 Zhrnutie
E.3 Testové otázky

 

HTML 4.01CSS Nahor Mail Formát pre tlač Domov - HROBONKA